Image

Епідемії/пандемії та історія людства

Навчальний заклад: Лисичанська багатопрофільна гімназія №17 Лисичанської міської ради Сєвєродонецького району Луганської області

Автор: Ритов Максим Романович

Відділення: Історія

Секція: Всесвітня історія

Область: Луганська

Опис:

Актуальність обраної теми пов’язана з тим, що проблема епідемій/пандемій входить до переліку давніх проблем людства. У науковому дискурсі не так багато досліджень, які присвячені аналізу цього явища та його наслідків для людства. Це приводить до не можливості створення цілісної картини впливу останніх на суспільство в історичній площині. Аналіз фактичного матеріалу найбільших та найсмертельніших захворювань, дає підстави стверджувати, що протягом часу, людство зазнало багато захворювань, і деякі з них охоплювали значну частину нашої планети. Кожна хвороба дозволяє говорити про світ і державу «до» і «після» в різноманітних сферах суспільного життя. Аналіз фактичного матеріалу з історії хвороб дозволив розкрити суттєві характеристики наслідків останніх для історичного розвитку.