Image

Переваги використання комплексонатів мікроелементів над солями при вирощуванні томатів сортів "Чайка" та "Золота канарейка" у зоні Полісся

Навчальний заклад: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 імені гетьмана Івана Виговського міста Житомира

Автор: Ткачук Віталія Віталіївна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Агрономія

Область: Житомирська

Опис:

Дослідницьку роботу було присвячено вивченню впливу комплексонатів Cu, Zn, Mg, Mn на урожайність томатів, на прикладі сортів «Чайка» та «Золота канарейка», у зоні Полісся. У сучасних умовах розвитку сільськогосподарського виробництва необхідно знайти збалансований агроекологічний підхід при вирощуванні овочевих культур у зонах з несприятливими погодними умовами для отримання великої кількості врожаю. Відомо, що зона Полісся Житомирщини належить до біогеохімічної провінції з низьким вмістом рухомих форм мікроелементів — Йоду, Цинку, Купруму, Мангану, Флору, Літію, Бору та інших. Саме хелатні сполуки – комплексонати є більш ефективною формою внесення мікроелементів. Комплексонати сприяють кращому засвоєнню самих мікроелементів рослинами, чим відповідно і визначається їх більш суттєвий вплив на урожай і поживну цінність рослин, тому необхідно детальніше вивчити дію хелатних добрив та розчинів солей мікроелементів на рослини у різних природних зонах. Досліджено, що комплексонати суттєво впливають на приріст урожаю томатів сортів «Чайка» та «Золота канарейка»: поверхневе підживлення томатів комплексонатами мікроелементів «Біогловіт» збільшило приріст на 94,7% сорту «Чайка» та 43,56% «Золота канарейка» відповідно. Встановлено, що приріст урожаю при поверхневому підживленні томатів солями мікроелементів збільшився на 10% сорту «Чайка» та 7,9% «Золота канарейка» відповідно, а це у свою чергу набагато нижчий показник, ніж при обробці хелатними сполуками. Визначено, що ефективність застосування комплексонатів у 2-5 разів вища, ніж у солей.