Image

Українські народні обереги та обряди для немовлят: традиції і сучасність

Навчальний заклад: Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №30"Кам'янської міської ради, м.Кам'янське

Автор: Губа Олександра Олександрівна

Відділення: Історія

Секція: Етнологія

Область: Дніпропетровська

Опис:

Науково-дослідницьку роботу присвячено українським народним оберегам та обрядам для немовлят. Робота розкриває історію появи оберегів та обрядів для захисту немовлят. Досліджено обереги та захисні обряди описані етнографами кінця ХІХ - початку ХХ ст. Розглянуто еволюцію оберегів, оберегових практик щодо новонароджених та малюків у ХХ на початку ХХІ століття, питання про спадковість традицій і нововведення у цій сфері на прикладі жителів міста Кам’янського. В джерелах та літературі тема оберегів згадується зазвичай лише фрагментарно. Джерельну базу роботи склали матеріали анкетування (306 відповідей) та матеріали свідчень (10 жителів). Для написання роботи була опрацьована наукова література, зокрема праці: П.Чубинського, М.Сумцова, М.Грушевського, В.Борисенко, Я.Новицького, Д.Ганус, В.Дмитрієвої.