Image

Хлібна випічка у весільному обряді населення етнографічних регіонів Кіровоградщини

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»

Автор: Добрянський Ярослав Ігорович

Відділення: Історія

Секція: Етнологія

Область: Кіровоградська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено весільній хлібній випічці Кіровоградщини та обрядодіям, пов’язаним з нею. Висвітлено актуальні питання історіографії дослідження, визначено методологію та джерельну базу дослідження. Охоплено територію сучасної Кіровоградщини в її історично-етнографічному поділі (східноподільський, середньонаддніпрянський, степовий регіони). Базуючись на етнорегіональному поділі краю простежено особливості регіональних назв весільної випічки, її типологічну схожість і відмінність. Проаналізовано регіональну специфіку обрядової семантики хлібної випічки у весільному обряді 20-80 рр. ХХ століття, обумовлені описаним інформаторами часом, а також здійснено порівняльний аналіз особливостей хлібної випічки, типів весільних хлібів, опис і розкриття семантичного змісту обрядів їх виготовлення й використання у весільному обряді населення етнографічних регіонів Кіровоградщини. Введено в науковий обіг матеріали польових досліджень про весільну хлібну випічку, що були зібрані під час експедицій в різних районах Кіровоградської області.