Image

Кутя та коливо: порівняльний аналіз обрядових страв (на матеріалах із Західного Полісся)

Навчальний заклад: Середня загальноосвітня школа №99 м. Львова

Автор: Симко Вікторія Романівна

Відділення: Історія

Секція: Етнологія

Область: Львівська

Опис:

Науково-дослідницький проєкт присвячено куті та коливу – обрядовим стравам, які вчені-народознавці ще від останньої третини ХІХ ст. часто розглядають, як різновиди одна одної, а тому їх потрібно аналізувати у порівняльному ключі. Відповідне дослідження здійснено на матеріалах із Західного Полісся – тих українських етнічних земель, які завдяки своїм особливим природно-географічним умовами (лісова зона) якнайкраще зберегли давні елементи в традиціях. Значення теми проєкту полягає у тому, що на прикладі куті та колива висвітлено багатовимірність явищ народної культури українців та їхні локальні особливості на конкретних теренах (як в межах цілого етнографічного району чи його частин, так і в окремих селах), знання про які є необхідними для дослідження суті культурних елементів. Основними джерелами для реалізації проєкту стали матеріали інтерв’ю, узятих нами в уродженців таких районів Волинської обл. (за територіально-адміністративним поділом до його нещодавньої реформи), як Старовижівський (с. Любохини), Турійський (с. Гаруша), Ковельський (с. Гривядки, смт Люблинець, с. Мощена) та Маневицький (села Боровичі, Нові Підцаревичі, Тельчі і Троянівка). Завдяки зібраним матеріалам, а також залученню інформації опублікованих джерел та наукової літератури, ми змогли здійснити комплексне порівняння куті та колива у західнополіській традиції, в результаті чого ствердили паралелі та відмінності у цих обрядових стравах з погляду інгредієнтів, приготування, споживання, ритуального знищення та використання в обрядах. Так, у своїй основі кутя та коливо на Західному Поліссі являють собою підсолоджену (передусім медом, як варіант – цукром) кашу (переважно з пшениці чи ячменю, як нововведення – з рису), яка, за народними уявленнями, виконує зокрема роль їжі для душ померлих, а водночас фігурує у діях з господарськими мотивами. Серед головних відмінностей між кутею та коливом – присутність у рецептурі першої страви маку. Також не можна оминути увагою тверджень респондентів з окремих поліських сіл, що для куті зерно обов’язково товкли у ступі, натомість для колива воно має бути нетовченим.