Image

Українські традиції в радянському весіллі кінця 50-х - середини 60-х років ХХ століття (на матеріалах Новоодеського району Миколаївської області)

Навчальний заклад: Новоодеська гуманітарна гімназія Новоодеської районної ради Миколаївської області

Автор: Ребенюк Єлизавета Олександрівна

Відділення: Історія

Секція: Етнологія

Область: Миколаївська

Опис:

Кінець 50-х – початок 60-х років - дуже цікавий період, адже у цей час відбувалося оновлення радянської обрядовості і звичаєвості: відроджуются певні елементи народних традицій, поширюється звичай «безрелігійних» святкувань, в побут входять новий весільний одяг та музичний супровід, проводяться «комсомольські весілля». Ми з’ясували, що у 50-х - 60-х роках на Новодещині (Миколаївська область) зберігається поділ весілля на три цикли. Серед обрядодій передвесільного циклу найбільш стійкими виявилися сватання і коровайний обряд. Деякі обрядові дійства змінились або перемістились в інші етапи весілля; обряди другого і третього дня скорочуються. Багато звичаїв та обрядів було втрачено, майже зникають весільні пісні. Однак, збереглися місцеві назви та способи приготування весільної випічки. Назви весільних чинів зазнали впливу народів, які здавна проживали поруч з українцями на Півдні України. На фото, наданих респондентами, бачимо одвічний потяг до щирого родинного свята, спільної радості родини та громади в часі народження нової сім’ї.