Image

Архетипний зміст Слобожанської чарівної казки

Навчальний заклад: Великописарівська Спеціалізована школа I-III ступенів імені І. М. Середи Великописарівської селищної ради Сумської області

Автор: Коноз Наталія Володимирівна

Відділення: Історія

Секція: Етнологія

Область: Сумська

Опис:

Актуальність дослідження зумовлена нагальною потребою вивчення етнокультурної специфіки й етнодиференційних ознак в умовах глобалізації та стиранні меж національної ідентичності. Дослідження особливостей архетипного змісту казок Слобожанщини важливе насамперед з огляду на збереженість народною казкою символічних кодів народної культури слобожан та наявності у її складі загальнофольклорних поетичних прийомів, художніх засобів та етикетних конструкцій. У роботі охарактеризовано зв’язок персонажів з народними віруваннями та соціально-побутовим життям слобожан; виявлено художньо-виражальні засоби слобожанської народної казки, її взаємозв’язок зі світоглядом українського народу. З’ясування етнокультурних рис казкових персонажів Слобідської України засвідчило схожість образів слобожанського епосу із героями інших регіональних творів усної словесності українців, яка виявляється в описі зовнішності, характеру, психологічного стану персонажів.