Image

Борщ як українська національна страва: традиція та сучасність

Навчальний заклад: Гімназія "Діалог" міста Києва

Автор: Лобанова Дар'я Романівна

Відділення: Історія

Секція: Етнологія

Область: м. Київ

Опис:

Такий важливий компонент народної культури, як їжа, найдовше зберігає етнічні особливості. І хоча сьогодні значно змінилася система харчування українців, з’явилися нові страви, які запозичені з різних континентів, все ж у повсякденні надається перевага національній кухні. Найвиразнішим серед усіх страв є саме борщ, тому дослідження присвячено власне цій етнокультурній візитівці українців. Національна страва, що має для українства консолідуючий потенціал та є виразником сучасної культурної дипломатії нашої держави на міжнародній арені, 6 жовтня 2020 р. внесена експертами Міністерства культури та інформаційної політики до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Під впливом реклами та різних медійних заходів із промоції цієї події ми вирішили дізнатися про борщ детальніше. Виявилося, що комплексні дослідження з цієї тематики у вітчизняній етнології відсутні. Відтак, на основі аналізу наявної народознавчої літератури про народну їжу та корпусу етнографічних джерел у роботі проведено історичний екскурс щодо походження борщу, вивчено наукові підходи до класифікації страви за кулінарними показниками, часом споживання та сферою використання, складено картосхему, на якій графічно зображено специфіку обрядового побутування борщу на території нашої держави, а також створено серію інфографік з найхарактернішими для кожної області України інгредієнтами, необхідними для його приготування. За результатами дослідження встановлено, що і тепер зберігається традиційний спосіб передачі культурної спадщини – від старших поколінь до молодших.