Image

Столипінська аграрна реформа на Волині 1906 - 1914

Навчальний заклад: Ліцей 25 м. Житомира

Автор: Золотаренко Анастасія Артурівна

Відділення: Історія

Секція: Історичне краєзнавство

Область: Житомирська

Опис:

1. Дослідила передумови реформи на Волині, проаналізувала стан общини напередодні перелому на предмет проникнення в неї капіталістичних відносин. 2. Визначила роль перетворень у продовженні процесу капіталізації сільського господарства на Волині. переважну більшість у загальній структурі засівів, значно зросло значення технічних культур. 3. Розглянула процес закріплення землі в приватну власність, а також землевпорядні заходи щодо подолання черезсмужжя та пов'язане з цим насадження дільничного землеволодіння з урахуванням природних умов, у яких воно існувало. 4. Виявила особливості перетворень у Волинській губернії під час реформи. 5. Простежила вплив реформи на зміну аграрної структури, застосування вдосконалених знарядь праці, впровадження прогресивніших систем сівообігів, надання агрономічної допомоги селянам. 6. Висвітлиа вплив перетворень на розширення посівних площ, розвиток сільськогосподарського виробництва: збори хлібів, урожайність зернових культур і продуктивність тваринництва. 7. Довела актуальність обраної теми дослідження: в теперішній час, коли гостро постало питання приватної власності на землю, належність власності визначає не тільки економічну систему, але й політичний лад суспільства. Крім того, в умовах сучасних спроб реформування аграрної сфери України корисно звернутися до досвіду столипінських перетворень і здобути з нього певні уроки, щоб уникнути помилок і врахувати досягнення.