Image

Театр у Білій Церкві в період нацистської окупації (1941–1943 рр.)

Навчальний заклад: Білоцерківське навчально-виховне об'єднання "Ліцей - Мала академія наук" Київської області

Автор: Шквира Юлія Юріївна

Відділення: Історія

Секція: Історичне краєзнавство

Область: Київська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню на прикладі діяльності Білоцерківського театру ім. Т.Г. Шевченка під час німецької окупації міста загальних тенденцій політики німецької влади у сфері сценічного мистецтва та ролі окремих його працівників у протистоянні нацистському режимові. Варто зазначити, що дослідження культурної сфери життя в часи Другої світової війни на території райхскомісаріату «Україна» до цього часу в повному обсязі не знайшло свого відображення у працях вітчизняних та зарубіжних істориків, що зумовлює актуальність даного дослідження. Вагоме місце в ході дослідження займають опрацьовані нами архівні документи Державного архіву Київської області та Галузевого державного архіву Служби безпеки України, статті газети «Дзвін», друкованого органу управління бургомістра Білої Церкви, та мемуари Ольги Кузьменко, сестри Олександра Кузьменко, який був актором Білоцерківського театру та провідником ОУН на Білоцерківщині. Так, нами було здійснено історіографічний аналіз теми та введено до наукового обігу новий пласт історичних джерел. Окрім того, нам вдалося реконструювати події театрального життя в м. Біла Церква в зазначений період, з’ясувати політику окупаційної влади щодо театральної сфери культури, дослідити спроби впливу української інтелігенції на репертуарну політику театру та вивчити персоналії працівників театру, залучених до українського руху Опору. Ми дійшли висновків, що сфера культури в цілому та сценічне мистецтво зокрема активно використовувались окупаційною владою з метою насамперед задоволення естетичних потреб своїх військових у тилу. Разом з тим, українська інтелігенція засобами сценічного мистецтва прагнула формувати національну ідентичність, а окремі працівники театру брали участь у русі Опору.