Image

Місто Ромни під час Першої російської революції

Навчальний заклад: Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської територіальної бригади Сумської області

Автор: Мельник Дмитро Олександрович

Відділення: Історія

Секція: Історичне краєзнавство

Область: Сумська

Опис:

Науково-дослідницький проєкт присвячений дослідженню історії Першої російської революції 1905-1907 року в Ромнах. На початку ХХ ст. Російська імперія опинилася у стані революційної ситуації, коли російське самодержавство майже повністю себе вичерпало. Цьому передувало ряд факторів (поразка в Російсько-японській війні, економічна криза, соціальна нерівність населення, національний гніт, неефективна політика держави, відсутність будь-яких прав і свобод тощо). Ця ситуація не оминула місто Ромни, тому цим було зумовлено вибір теми дослідження. Мета наукового дослідження – з’ясувати сутність та перебіг революційних процесів у Ромнах під час Першої російської революції. Під час роботи над дослідженням було опрацьовано документи з фондів Роменського краєзнавчого музею, Державного архіву Сумської області, Російського державного історичного архіву, узагальнюючі праці українських вчених. Перша російська революція 1905–1907 року в Ромнах стала першим вагомим кроком до становлення громадянського суспільства, що зумовила участь в ній різних верств міського населення та широкого розгортання революційних подій. Подальше вивчення цієї тематики є надзвичайно актуальним та цікавим, адже по місту Ромни вона являється малодослідженою та не узагальненою.