Image

Продуктивність сої залежно від мікродобрив в умовах села Глодоси Новоукраїнського району Кіровоградської області

Навчальний заклад: Глодоська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Глодоської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області

Автор: Мохонько Дар'я Валеріївна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Агрономія

Область: Кіровоградська

Опис:

Дослідницьку роботу присв’ячено вивченню впливу різних варіантів мікродобрив на підвищення рівня продуктивності сої районованого сорту Золушка в умовах села Глодоси Новоукраїнського району Кіровоградської області. Виявлено вплив мікроелементів, які позитивно вплинули на густоту рослин та їх виживання протягом вегетаційного періоду залежно від передпосівної обробки та позакореневого підживлення. Досліджено зміни росту та розвитку досліджуваних рослин протягом вегетаційного періоду, залежно від мікроелементного живлення, найкращі показники якого спостерігалися на ділянках, де передпосівну обробку проводили Актив-Харвест Насіння та позакореневе підживлення Актив-Харвест Бобові. Встановлено, що найбільш сприятливі умови формування структурних елементів сформувалися за комплексного застосування передпосівної обробки Актив-Харвест Насіння та позакореневого підживлення Актив-Харвест Бобові. З’ясовано, що найвищу врожайність сої сорту Золушка, залежно від мікроелементного живлення, було виявлено на ділянках, за передпосівної обробки Актив-Харвест Насіння та позакореневого підживлення Актив-Харвест Бобові, що забезпечили в середньому по роках досліджень урожайність на рівні 2,38 т/га, що перевищували контрольні варіанти (без передпосівної обробки та позакореневого підживлення) в межах 0,45 т/га. Проаналізовано отримані результати протягом років досліджень та виявлено, що у 2019 році сформувалися більш сприятливі гідротермічні умови для росту і розвитку рослин сої, ніж у 2020 році, що відзначилося і на врожайності досліджуваної культури.