Image

Повсякденне життя металургів Катеринославської губернії на початку ХХ ст.

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Маріупольський навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа №48» Маріупольської міської ради Донецької області»

Автор: Бовша Софія Володимирівна

Відділення: Історія

Секція: Історія України

Область: Донецька

Опис:

На початку ХХ ст. на території Катеринославської губернії активно розвивається металургійна промисловість, яка стала відображенням модернізаційних процесів, які панують і зараз у всьому світі. На основі опрацьованих джерел та літератури було встановлено, що на початку ХХ ст. металургійна промисловість Катеринославської губернії розвивалася відповідно загальним тенденціям, які домінували у економічному житті країни. Виділені та проаналізовані основні етапи економічного піднесення та занепаду в металургійній галузі. З’ясовано вплив державної політики на повсякдення металургів Катеринославщини. Показано, що умови праці на металургійних підприємствах Катеринославської губернії на початку ХХ ст. були важкими й небезпечними. Проаналізовано житлові умови металургів – вони були незадовільні. Встановлено, що для задоволення освітніх потреб дітей працівників та неповнолітніх робітників відкривали початкові та середні заклади освіти. Доведено, що в повсякденні працівників металургійної галузі України окреме місце посідали дозвіллєві практики: час поза роботою працівники могли проводити відпочиваючи вдома, прогулюючись у парках або у культурно-освітніх установах – для металургів підприємці створювали умови для проведення дозвілля.