Image

Історичний огляд формування української модерної геополітичної думки

Навчальний заклад: Запорізький академічний ліцей "Перспектива" Запорізької міської ради Запорізької області

Автор: Костенко Ульяна Сергіївна

Відділення: Історія

Секція: Історія України

Область: Запорізька

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу процесу формування української модерної геополітичної думки як складової загальнонаціонального українського проекту. Запропонована тема є актуальною, адже сьогодні існує необхідність формування чітких доктринальних засад розвитку Україні як суб’єкта геополітичного простору. У ході дослідження було доведено, що саме загальний історичний процес визначав тенденції у формуванні української геополітичної думки. Розгляд наукових праць українських політичних діячів дозволив виокремити основні ідейні концепції, присвячені геополітичному становищу України. Наприклад, у другій половині ХІХ століття М. Драгоманов заклав основи подальшого розвитку української геополітики. У першій половині ХХ століття сформувалися три основні вектори геополітичної думки: Південний, або Балто-Чорноморський (С. Рудницький «Україна з погляду політичної географії», Ю. Липа «Всеукраїнська трилогія» та інші), Проросійський (М. Грушевський «Хто такі українці і чого вони хочуть?», В. Липинський «Листи до братів-хліборобів»), Окциденталістський (Д. Донцов «Підстави нашої політики», «Міжнародне положення України і Росія», «Московська отрута»). Друга половина ХХ століття особлива тим, що геополітична думка поповнювалася за рахунок історичних досліджень: І. Шевченко «Україна між Сходом і Заходом», О. Пріцак «Що таке історія України?», Я. Дашкевич «Україна на межі між Заходом та Сходом» та інші. Дослідження вирізняється науковою новизною, що полягає у першій спробі комплексного розгляду процесу формування української геополітичної думки як важливої складової українського проєкту. Вперше звернено увагу на місце концепту перехресної історії в доробках українських інтелектуалів, що долучилися до формування української геополітичної думки.