Image

Гуманітаризм у період Першої світової війни: загальнодержавний та локальний рівні

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Бобринецьке навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області

Автор: Басараб Вікторія Олександрівна

Відділення: Історія

Секція: Історія України

Область: Кіровоградська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено досі малодослідженій в історіографії проблемі – створенню державної системи заходів соціальної підтримки сімей солдатів, які опинилися на фронтах в роки Першої світової війни. Здійснено аналіз історіографії гуманітарних проблем, проаналізовані матеріали Кіровоградського державного архіву: фонди Єлисаветградської міської управи, повітового предводителя дворянства, Єврейського допомогового комітету та ін. Показано офіційну політику імперської влади щодо сімей мобілізованих на війну в межах Єлисаветградського повіту Херсонської губернії, діяльність громадських інституцій та земських інститутів влади на території краю. Аналіз джерельної бази дозволяє зробити висновок, що на території Єлисаветградського повіту соціально вразливі категорії населення, незалежно від національності, віросповідання, соціального статусу, отримували різноманітну допомогу державних і місцевих органів влади, благодійних, громадських та етнічних спілок.