Image

Соціально-економічні програми українських політичних партій Галичини в 1890-1914 роках

Навчальний заклад: Ліцей «Надія» Львівської міської ради

Автор: Лялюк Остап Тарасович

Відділення: Історія

Секція: Історія України

Область: Львівська

Опис:

Науково-дослідницький проєкт присвячено аналізу соціально-економічних програм українських партій Галичини вкінці XIX та на початку XX століть. Часові рамки дослідження охоплюють період від появи першої української галицької політичної партії в 1890 році та до початку Першої світової війни в 1914 році. Саме в цей час відбулася політизація українського громадського руху в Галичині; нові політичні партії активно апелюють до проблем широких мас населення, селян та робітників, і тому давно існуючі соціально-економічні питання, зокрема малоземелля та безземелля, малих зарплат, високих податків, відсутності соціального захисту, загострилися з новою силою. В умовах усе більш масової політики популярність, а й тому і вплив партій, залежав від того наскільки ефективно вони звертають увагу на соціально-економічні проблеми та займаються їхнім вирішенням. Тому для партій стало актуальним створення власних програм. Політичні середовища Галичини: націонал-демократичне, радикальне, русофільське, соціал-демократичне, християнсько-суспільне – відрізнялися один від одного ідеологічно та світоглядно, але порівняльний аналіз їхніх соціально-економічних програм засвідчив, що вони майже не мали фундаментальних розбіжностей у цій сфері. Це пов’язано із рядом причин, головно аграрними соціально-економічними реаліями Галичини. Досвід створення та розвитку програм галицьких партій дозволяє нам побачити, як впливають на створення певного плану реформ ідеологія та навколишні реалії, та як конфліктують вони між собою; які фактори підштовхували політичні партії до створення власних програм; наскільки різні частини соціально-економічних програм запозичувалися від інших партій, а які створювали самі; як активізація уваги на соціально-економічних питаннях впливала на політичну вагу партій.