Image

Володимиреччина у національно-визвольній боротьбі 1944-1945 років

Навчальний заклад: Володимирецький районний колегіум Рівненської області

Автор: Марковець Роман Олегович

Відділення: Історія

Секція: Історія України

Область: Рівненська

Опис:

Мета роботи полягає у реконструкції суспільно-політичних подій на Володимиреччині в перші повоєнні роки, пов’язаних із боротьбою українців за відродження суверенної держави. Актуальність дослідження викликане відсутністю окремих праць з цієї теми й загалом браком у сучасній історіографії ґрунтовних розробок, присвячених питанням мікроісторії, які допомагали б вивчити окремі історико-географічні регіони; а з другого боку необхідністю визначити внесок українських націоналістів у процес становлення держави. Проаналізовано стан наукового вивчення проблеми, джерельну базу дослідження, визначено методологічні підходи. Розкрито причини протистояння між українським самостійницьким рухом і сталінським режимом у повоєнний період. Проаналізовано форми і методи боротьби ОУН-УПА. Крім збройної, розкрито агітаційно-пропагандистську, культурно-освітню діяльність. Визначено участь радянських партизан, Червоної Армії, радянських спецслужб, збройних формувань з місцевого населення у ліквідації націоналістичного руху в регіоні. З’ясовано як процеси колективізації та депортацій вплинули на український визвольний рух.