Image

Становлення радянської обрядовості в УРСР (середина 1960-х – 1980-ті рр.)

Навчальний заклад: Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей"

Автор: Бутенко Валерія Вікторівна

Відділення: Історія

Секція: Історія України

Область: Сумська

Опис:

Проєкт присвячено вивченню становлення радянської обрядовості в УРСР (середина 1960-х – 1980-ті рр.). Досліджено основні аспекти та питання формування нової радянської обрядовості. Розкрито механізми, форми й особливості конструювання радянської обрядовості та реакцію на дані процеси в суспільстві. Охарактеризовано політику нової радянської обрядовості середини 1960-х – у 1980-х рр., визначено її етапи та значення. Окреслено місце жінки у системі радянської обрядовості. Проаналізовано радянські свята, виділено їх функції. Досліджено запровадження радянської сімейно-побутової обрядовості. Поглиблено розуміння впливу радянської ідеології на традиційну українську обрядовість й оцінку сприйняття радянських змін суспільного життя.