Image

Інтеґрація політичної свідомости в загальноукраїнський контекст державотворення

Навчальний заклад: Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області

Автор: Василевська Анастасія Володимирівна

Відділення: Історія

Секція: Історія України

Область: Тернопільська

Опис:

З огляду на сучасне геополітичне становище України та докорінні зміни в зовнішньому та внутрішньому геополітичному середовищі, єдиним способом надійного збереження української державности є сприяння якісному формуванню політичної свідомости українців у напрямі збереження власної тожсамости, де б вони не перебували і не будували своє життя, іншими словами, не втрачали етнічного зв’язку поміж поколіннями, територіями й часовими періодами, плекали й поважали свою національну ідентичність. Суть наукового дослідження полягає у поглибленому вивченні факторів інтеґрації політичної свідомости громадян періоду 1917 – 1991 рр. в процес становлення української державности. Основними результатми дослідження стало вирішення таких завдань: 1. Дослідити формування політичної свідомости українців у період Української революції 1917 – 1921 рр. 2. З’ясувати особливості становлення політичної свідомости громадян під час функціонування радянської України. 3. Окреслити новітню парадигму втілення політичної свідомости в державотворчі процеси. Відтак створення необхідних систематизацій, періодизацій та дефініцій.