Image

Проблеми соціальної рівноваги в економічній думці Андрея Шептицького (кінець XIX – початок XX ст.)

Навчальний заклад: Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської області

Автор: Дзюба Олександр Олександрович

Відділення: Історія

Секція: Історія України

Область: Харківська

Опис:

Дослідження присвячено виявленню проблем соціальної рівноваги, що сформовані на галицькому економічному підґрунті, та шляхів їх вирішення в економічній думці Андрея Шептицького. Для досягнення мети економічна думка А. Шептицького була розглянута крізь призму енцикліки Папи Лева ХІІІ «Rerum Novarum». Визначено специфічні шляхи підвищення рівня добробуту селян в економічній думці А. Шептицького в порівнянні з економічними поглядами П. Столипіна. Визначено роль та практичні дії греко-католицької церкви у соціальному примиренні галицького суспільства початку ХХ ст. Дослідження дозволяє стверджувати наступне: митрополит Шептицький фактично усуває державу та профспілку з урегулювання соціальних суперечностей як у промисловому, так і в аграрному секторі. Їх замінила греко-католицька церква, що ставала не лише духовним, а й економічним і політичним провідником Галичини початку ХХ ст., що спростовує історіографічне кліше незаангажованості митрополита Шептицького в політичному житті краю. Саме церква має підвищувати вартість праці робітників, шукати для них нові способи заробітку та шляхи збільшення ефективності їхнього господарства, учити ощадності та фінансової грамотності, організовувати юридичну допомогу, захищати робітників від спекуляції, організовувати й навчати самостійно збувати «продукти їхньої праці». Роль координатора та провідника вона має виконувати і в аграрному секторі.