Image

Умови праці й життя сільських жінок у роки повоєнної відбудови (на матеріалах Лосинівського району Чернігівської області)

Навчальний заклад: Лосинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лосинівської ОТГ Ніжинського району Чернігівської області

Автор: Руденко Дмитро Олександрович

Відділення: Історія

Секція: Історія України

Область: Чернігівська

Опис:

У дослідницькому проєкті «Умови праці сільських жінок у роки повоєнної відбудови (на матеріалах Лосинівського району Чернігівської області» розглянуто жіночий досвід повоєнної відбудови сільського господарства, охарактеризовано умови праці та повсякденно-побутове становище сільських жінок району другої половини 1940-х – першої половини 1950-х років у контексті відбудовчих процесів в Україні. Для висвітлення теми залучено документальні джерела, усні свідчення, публікації газети «Ударний труд» – органу Лосинівського районного комітету КП(б)У та районної ради народних депутатів. Архівні документи дозволили відтворити соціально-демографічні процеси у повоєнний час, більш повно розкрити питання матеріально-побутового становища жінок. На основі аналізу наявних джерел визначено сфери, де були задіяні сільські жінки повоєнної доби. У публікаціях газети «Ударний труд» знаходимо найбільш повну характеристику умов праці жінок. Критичне осмислення цих публікацій дозволило визначити пріоритети держави у цей період – відбудова, праця на благо Вітчизни, материнство. Матеріал дослідницького проєкту може бути використаний на уроках історії України, при проведенні практичних робіт, оформленні музейних експозицій. Дослідження може стати складовою частиною узагальнюючих праць про Лосинівський район.