Image

Дихтинецька загальноосвітня школа I-III ступенів Путильської теріторіальної громади Чернівецької області

Навчальний заклад: Візантійсько-печенізькі війни 1046-1122 рр.

Автор: Фокшек Вікторія Ярославівна

Відділення: Історія

Секція: Всесвітня історія

Область: Чернівецька

Опис:

У роботі на основі комплексного вивчення різних типів джерел та вітчизняної і зарубіжної історіографії ми проаналізували та охарактеризували ранні взаємозв’язки та подальші війни Візантійської імперії з печенігами за домінування на Балканах в ХІ-ХІІ ст. Воєнні дії, котрі відбувалися у 40-х рр. ХІ – першій чверті ХІІ ст. визначили політичний, соціально-економічний та військовий розвиток Візантійської імперії та кочівників-печенігів у досліджуваний період. Війни Візантії з печенігами відіграли одне з ключових значень для розуміння стратегічних пріоритетів держави ромеїв у Центрально-Східній Європі в період ХІ-ХІІ ст. У вступі обґрунтовано актуальність, визначено мету, завдання, об’єкт та предмет, хронологічні й географічні межі, охарактеризовано джерела та історіографію дослідження, а також проаналізовані методи дослідження. Перший розділ «Причини та передумови війн. Події 1046-1053 рр.» містить виклад подій, які стосуються ранніх взаємозв’язків та причин і передумов початку конфлікту між Візантійською імперією та печенігами. Зокрема, подано аналіз військової організації ромеїв та печенігів, їхніх стратегічних цілей та основних факторів, які сприяли серйозним прорахункам Візантії на військовому театрі, що призвело до зміни стратегічних пріоритетів ромеїв та геополітичної ситуації в Центрально Східній Європі в ХІ ст. У другому розділі «Візантійсько-печенізькі війни у 1053-1072 рр.» розглядаються організація нової системи оборони кордонів – заснування феми-катепанату Парістріон з центром у м. Доростол та візантійська стратегія умиротворення по відношенні до печенігів та причини початку й особливості воєнних дій у 1053-1072 рр. між Візантією та кочівниками, зокрема печенігами та торками (огузами). У третьому розділі «Боротьба за Парістріон та остаточне підкорення печенігів. Наслідки війн» актуалізуються питання пов’язані з візантійсько-печенізькими відносинами в період правління Алексія І Комніна (1081-1118) та його наступника Іоанна ІІ Комніна (1118-1143), який називають «золотою добою» імперії ромеїв. Також подано детальний опис воєнних дій котрі відбувалися у 70-х рр. ХІ – першій чверті ХІІ ст. за стратегічно важливі території, зокрема за фему Парістріон, котра знаходилася в Нижньому Подунав’ї. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (38 позицій) та додатків. Ключові слова: Візантія, печеніги, війна, військова справа, Манцикерт