Image

Перспективи застосування глибинного навчання та семантичного пошуку в програмах спрощення юридичних онлайн-послуг

Навчальний заклад: Відокремлений структурний підрозділ "Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" Тернопільської області

Автор: Кухарук Андрій Степанович

Відділення: Комп’ютерні науки

Секція: Internet-технології та WEB-дизайн

Область: Тернопільська

Опис:

Науково-дослідницьку роботу присвячено актуальній для всіх часів темі – темі суб’єктивності в прийнятті судових рішень та доступності безкоштовної й кваліфікованої консультації з необхідних питань. Судова система є невід’ємною складовою державного апарату, вагомість якої залишається незмінною впродовж віків. Безперечно, робота над її розвитком проводиться завжди, а одним із головних напрямків є зменшення суб’єктивності в прийнятті рішень. У даній роботі показано, що за допомогою семантичного пошуку та глибинного навчання можна здійснювати кроки до того, щоб позбутися суб’єктивності в прийнятті судових рішень. Показано, що такі технології мають перспективу в даному напрямку, а також розроблено веб-аплікацію, опираючись на принципи об’єктно-орієнтованого програмування, за допомогою мови програмування Python, каскадних таблиць CSS, мови тегів HTML та об'єктно-орієнтованої прототипної мови Java Script, яка поки що в тестовому форматі підбирає користувачу дотичні до його проблеми статті з кримінального кодексу України. Проаналізовано різні алгоритми класифікації та зроблено висновки щодо їх точності. Для тренування моделей було підготовлено так звані “bags of words”, а також сет із більше, ніж 500 навчальних юридичних ситуацій.