Image

Дослідження росту і розвитку Phaseolus vulgaris L. в умовах забруднення ґрунту важкими металами

Навчальний заклад: Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Кролевецької міської ради Сумської області

Автор: Бур Мирослав Юрійович

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Агрономія

Область: Сумська

Опис:

Нашу дослідницьку роботу присвячено вивченню всіх аспектів фізіологічного розвитку рослин виду Phaseolus vulgaris L., що зростали на двох типах грунтах: із Кролевецького полігону твердих побутових відходів та лісу. Проведено рентгенофлуоресцентний аналіз зразків ґрунтів на вміст важких металів та кислотність. Було висаджено по 25 здорових насінин квасолі в лотки з різними типами ґрунту. Описано тенденцію проростання насіння, темпи розвитку листкової пластини, пагона та зміни фенотипу рослин Ph. vulgaris. Здійснивши рентгенофлуоресцентний аналізу ґрунту з Кролевецького полігону ТПВ, виявили, що вміст у ньому важких металів значно перевищує норми. Найбільше перевищення ГДК виявлено для таких важких металів: Cu – у 16.3 раза, Zn – 10.6, Pb – 8.6, V – 6 разів. Експериментальним шляхом довели, що ґрунт із Кролевецького полігону ТПВ має пагубний вплив на ріст та розвиток стебла та листка. Ми виявили, що зміни фенотипу листка траплялися у 14% досліджуваних рослин, що зростали на ґрунті, забрудненому важкими металами. Більш того, зміни у будові стебла спостерігалися у 19% рослин. Загалом, мутації трапилися у 27% рослин, в той час як відсоток мутацій рослин квасолі, що зростали у лісовому ґрунті дорівнює 0.