Image

Побудова класифікатора психофізіологічних станів індивіда

Навчальний заклад: Одеська спеціалізована школа №117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

Автор: Леонтюк Валентина Валеріївна

Відділення: Комп’ютерні науки

Секція: Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Область: Одеська

Опис:

Метою досліджень є підвищення вірогідності діагностування психофізіологічного стану індивіда за рахунок застосування непараметричних нелінійних динамічних моделей (моделей Вольтерри) око-рухової системи (ОРС) при побудові простору діагностичних ознак. У результаті роботи були побудовані і досліджені адаптовані алгоритми байєсівського класифікатора. Дані алгоритми реалізовано програмно. Побудовано класифікатори станів людини за рівнем втомленості.