Image

Вплив способів сівби на врожайність і якість насіння соняшнику в стов «Сосонівка-Агро» Нововодолазького району Харківської області

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Харківський науковий ліцей-інтернат “Обдарованість”» Харківської обласної ради

Автор: Мудра Анастасія Станіславівна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Агрономія

Область: Харківська

Опис:

Під час дослідження польовим та лабораторним методами визначали в досліді вологість ґрунту, крупність, натуру, лушпиннiсть та олійність насіння, хімічний склад та вологість рослин для встановлення водоспоживання соняшнику, якість урожаю та його структуру, ефективність використання ресурсів навколишнього середовища. У польових умовах проводили розбивку дiлянок для закладання дослiду, виконували фенологiчнi та бiометричнi спостереження для виявлення динаміки приросту біомаси, фенофаз та міжфазних періодів, визначали площу листя, густоту рослин, довжину стебла, діаметр кошика, проводили догляд за рослинами та вели облік урожаю. Також одним із критеріїв для визначення більш ефективного способу посіву була якість насіння соняшнику, яка визначається за трьома показниками: вологість, олійність та сміттєва домішка. Після збирання урожаю з дослідної ділянки у лабораторних умовах було визначено показники якості окремо для насіння з ділянок із різним способом сівби. У результаті дослідження було визначено переваги рядкового способу сівби соняшнику порівняно зі звичайним способом посіву. Безпосередньо у виробничих умовах встановлено, що спосіб сівби соняшнику впливає на його урожайність та якість його насіння, а також відмічено, що ці показники є вищими при застосуванні рядкового способу сівби.