Image

Автоматизація процесу збору та систематизації публічно доступної інформації з соціальних мереж

Навчальний заклад: Ліцей №142 міста Києва

Автор: Полухін Андрій Вячеславович

Відділення: Комп’ютерні науки

Секція: Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Область: м. Київ

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу способів програмної взаємодії з популярними соціальними мережами з метою збору, аналізу та візуалізації даних про їх користувачів з метою створення автоматизованого програмного продукту. Проаналізовано документацію API-взаємодії із соціальними мережами; висвітлено специфіку роботи з технічними інструментами Google. Імплементовано методи сортування та систематизації даних: відокремлено публічно доступні дані соціальних мереж від технічних; уведені алгоритми сортування даних. Імплементовано відповідний алгоритм візуалізації даних на PDF-звіті з використанням бібліотеки fpdf2. Створено графічний інтерфейс з допомогою сторонньої бібліотеки PyQt5. Проведено верифікацію на відомих українських та зарубіжних громадських діячах. Проведено апробацію, результати якої представлені в роботі.