Image

Розробка системи шифрування в хмарних сховищах даних

Навчальний заклад: Харківський навчально-виховний комплекс №45 "Академічна гімназія" Харківської міської ради Харківської області

Автор: Попович Ярослав Васильович

Відділення: Комп’ютерні науки

Секція: Кібербезпека

Область: Харківська

Опис:

Актуальною проблемою сьогодення є розвиток хмарних технологій та захист і збереження інформації. Цього можна досягнути надійним шифруванням. Мета дослідження - знаходження оптимального алгоритму для шифрування повідомлень великого розміру при зберіганні в хмарних сховищах даних. Об'єкт дослідження - процес швидкого шифрування даних великого обсягу. Предмет дослідження - алгоритми шифрування даних. Методи дослідження: вивчення досвіду фахівців, аналіз та порівняння. Для досягнення мети були виконані такі завдання: проаналізовані існуючі алгоритми шифрування; розроблений новий алгоритм, який поєднує в собі переваги блочних і табличних шифрів; створені тести; порахована асимптотика роботи алгоритмів та протестовані алгоритми в реальних умовах на прикладі розробленого чату та сайту-програми для шифрування даних на Google Диску в реальному часі; проведений порівняльний аналіз роботи алгоритмів шифрування за часом, пам'яттю та кількістю потрібних ключів. У результаті дослідження розроблений алгоритм показав себе краще за все на рядках великої довжини. Також великою перевагою цього алгоритму є можливість керування часом його роботи й криптостійкістю. На практиці ця робота може бути використана для безпечного відправлення повідомлень великого розміру для зберігання в хмарних сховищах при використанні обладнання будь-якої потужності.