Image

Створення антивірусної програми для протидії вірусам-шифрувальникам

Навчальний заклад: Ліцей інформаційних технологій №79 Печерського району міста Києва

Автор: Жайворонок Дмитро Вячеславович

Відділення: Комп’ютерні науки

Секція: Кібербезпека

Область: м. Київ

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено розробці та детальному аналізу методів захисту даних та інформації, а саме створенню антивірусної програми для виявлення та знешкодження вірусів-шифрувальників. Під час роботи я досліджував: історію виникнення вірусів-шифрувальників, їх будову, принципи роботи, поширення та розпізнавання. Проаналізував існуючі методи захисту від вірусів-шифрувальників та перевірив їх на практиці. Дослідив можливості мови програмування Python для створення антивірусних програм, та на основі отриманих знань створив власний прототип антивірусної програми для виявлення та знешкодження вірусів-шифрувальників. Також провів експериментальне дослідження ефективності розробленого антивірусу. Для проведення дослідження використовував віртуальну машину з доданими вірусними файлами.