Image

Дослідження потокових мереж

Навчальний заклад: Дрогобицький ліцей Дрогобицької міської ради Львівської області

Автор: Чайка Богдан Богданович

Відділення: Комп’ютерні науки

Секція: Комп’ютерні системи та мережі

Область: Львівська

Опис:

Потоковi мережi дозволяють моделювати багато процесiв реального свiту, а тому застосування алгоритмiв розглянутих у цiй роботi є надзвичайно широким. Проте, для ефективного використання алгоритмiв та розв’язування нестандартних задач необхiдне глибоке розумiння теоретичних засад теорiї потокових мереж та практичний досвiд використання цих знань на практицi. Основнi завдання, виконанi в межах цiєї роботи: • Проаналiзувати iснуючi алгоритми на потоках • Розглянути рiзнi задачi, що потребують використання потокiв, описати можливi рiшення i їх практичне застосування.