Image

Вплив екзометаболітів інвазійно-активних видів рослин на тест-об'єкт (Lepidium sativum крес-салат)

Навчальний заклад: Драбівський навчально-виховний комплекс "Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів імені С.В. Васильченка - гімназія " Драбівської селищної ради Черкаської області

Автор: Діхтяренко Володимир Анатолійович

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Агрономія

Область: Черкаська

Опис:

В основі мого дослідження лежить явище алелопатії. Дана тема для дослідження є актуальною та своєчасною, оскільки протягом останніх десятильті у світі відбувається прискорення біологічних інвазій. Метою мого дослідження було з'ясувати пвлив водорозчинних виділинь деяких трав'янистих та деревних видів рослин та порівняти рівень токсичності інвазійних росдин. В результаті виконаного дослідженння було встановлено біологічну активність екзометаболітів деєких інвазійних видів рослин. Отримані дані можуть бути використані для розуміння фітоценотичних взаємовідносин, пояснення причин витіснення зі складу ценозів одних видів рослин іншими.