Image

Антиоксидантна дія комплексного бактеріального препарату "Азогран" на насіння ячменю за впливу стрес-агента

Навчальний заклад: Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.Богомольця міста Києва

Автор: Видолоб Олександр Сергійович

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Агрономія

Область: м. Київ

Опис:

Сільськогосподарське виробництво зернових обмежено широким спектром біотичних та абіотичних факторів стресу. Тому пошук антистресових технологій ведення сільського господарства для підвищення урожайності ячменю є дуже актуальним.В роботі досліджено вплив комплексного бактеріального препарату «Азогран» на насіння сортів ярого ячменю «Віраж» (Україна), «Бурхант» (Монголія), «Copeland» (Канада) за умов оксидативного стресу. Постобробка стресованого посівного матеріалу ячменю нанокомпозитним комплексним бактеріальним препаратом «Азогран» різних концентрацій стимулювала ріст рослин на різних фазах їх розвитку. Проведене дослідження дозволяє рекомендувати «Азогран» для підвищення стійкості рослин ячменю до оксидативного стресу.