Image

Програмне забезпечення "ГраЧ"

Навчальний заклад: Відокремлений структурний підрозділ "Роменський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Автор: Сільченко Олексій Олегович

Відділення: Комп’ютерні науки

Секція: Технології програмування

Область: Сумська

Опис:

Комп’ютери стрімко увійшли у всі галузі діяльності людини. Комп’ютеризація значно спрощує і організацію роботи офісів, підприємств, компаній та організацій. Важливою сферою діяльності людини, яка потребує також використання програмних продуктів для свого функціонування, є чергування, що є невід’ємною частиною організації діяльності людей у багатьох сферах. Метою наукового проєкту є створення ПЗ "ГраЧ", здатного створити графік чергувань. Завдання наукового проєкту: Зібрати та проаналізувати літературні джерела, опрацювати інформацію щодо засобів розробки, розробити стандарт системи розподілу людей, створити ПЗ для генерації та опрацювання графіку чергувань, протестувати функції ПЗ у побутовому та робочому середовищі, створити графічне оформлення та супровід ПЗ. Відмінність розробленого програмного забезпечення від існуючих полягає в здатності його побудувати графік на основі лише одного списку. Також гнучкість до платформ так як було створено мобільну версію з таким функціоналом як повноцінна версія для ПК. Для написання коду була використана мова програмування C#. В майбутньому планується ще створити нову систему менеджменту чергових методами Drag&Drop, щоб графік був більш адаптований для використання в реальних умовах та мобільну версію додатку, що вже у процесі розробки. Також планується покращити дизайн програми.