Image

Ресурсозберігаюча технологія спалювання альтернативних енергоносіїв у циркулюючому шарі котлоагрегатів ТЕС

Навчальний заклад: Ладижинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Ладижинської міської ради Вінницької області

Автор: Кучерявий Юрій Олегович

Відділення: Технічні науки

Секція: Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Область: Вінницька

Опис:

Робота присвячена підвищенню ефективності процесу спалювання альтернативних викопних та відновлюваних енергоносіїв у котлоагрегатах ТЕС при мінімізації шкідливих викидів, шляхом розроблення інноваційної технології інтенсивного спалювання у високотемпературному циркулюючому шарі (ВЦШ) з вібраційною турбулізацією та стійким режимом піролізної газифікації. Впровадження запропонованої інноваційної технології сприятиме зміцненню енергетичної безпеки нашої країни шляхом мінімізації залежності від зовнішніх поставок енергоносіїв та покращенню екологічного стану довкілля, що є надзвичайно актуальною загальнодержавною задачею. Результати проведених експериментальних досліджень з використанням розробленого обладнання, зокрема, контролера процесу піролізу з графічною інтерпритацією динаміки процесу, свідчать про суттєве зменшення частки подачі повітря на забезпечення режиму «киплячого шару» дрібнодисперстного палива, що робить можливим гарантовану стабільну підримку процесів піролізу і газифікації при спалюванні уВЦШ. Порівняльний аналіз вартістних показників різних способів спалювання засвідчив конкурентноздатність запропонованої технології спалювання у ВЦШ з вібраційною турбулізацією. Отримано позитивний відгук фахівців про доцільність промислового впровадження розробки. Підготовлено патентну документацію та авторську комп’ютерну програму, де підкреслено новизну запропонованих технологічних та конструктивних рішень.