Image

Ефективність заміни традиційних видів рідкого палива на альтернативне біопаливо (біодизель)

Навчальний заклад: Гімназія імені Пантелеймона Куліша міста Борзни Борзнянської міської ради Чернігівської області

Автор: Коломієць Андрій Олександрович

Відділення: Технічні науки

Секція: Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Область: Чернігівська

Опис:

Дослідницька робота присвячена дослідженню ефективності заміни традиційних видів рідкого палива на альтернативне біопаливо (біодизель). Проведено технічно-економічну оцінку одного із найважливіших чинників проєктного середовища в Україні для виробництва біодизеля, зроблено детальний аналіз обладнання, що може використовуватися середніми та малими фермерськими господарствами; досліджено енергетичний потенціал біодизеля, отриманого із ріпаку з застосуванням метилового спирту; проаналізовано ефективність використання біодизельного палива в двигунах внутрішнього згоряння; на прикладі одного господарства розраховано економічну вигоду підприємства від вирощування та переробки ріпаку на біодизель; доведено, що економічна ефективність виробництва біодизельного палива залежить від потужності переробних заводів. За результатами проведених досліджень: запропоновано технічне удосконалення будови реактора-змішувача суміші ріпакової олії й метилового спирту, які дозволять отримати якісне біопаливо за рахунок забезпечення рівномірного пошарового перемішування суміші шляхом створення турбулентних потоків; виготовлено макет удосконаленого реактора-змішувача, що відповідає сьогоденним нормам екологічності та економності.