Image

Іонізатор повітря на базі п'єзотрансформатора

Навчальний заклад: Лисичанський багатопрофільний ліцей Лисичанської міської ради Луганської області

Автор: Лесной Дмитро Сергійович

Відділення: Технічні науки

Секція: Електроніка та приладобудування

Область: Луганська

Опис:

Велика кількість робіт з теми іонного складу повітря вказує на значний вплив легких негативних іонів на стан здоров’я людей. Але в повітрі міст є значна кількість позитивних іонів, а концентрація негативних знаходиться на мінімальному допустимому значенні. Тому постає необхідність іонізувати повітря. Аналіз існуючих моделей іонізаторів повітря показав, що їх можна вдосконалити, змінивши класичний електромагнітний трансформатор на п’єзотрансформатор. Враховуючи особливості п’єзотрансформатора, було розроблено схему, за якою було побудовано еффлювіальний іонізатор повітря з декількома режимами роботи на базі вказаного раніше трансформатору, що дозволило підвищити показники приладу, зробити його меншим за габаритами. Дослідження характеру розподілу негативних іонів при різних режимах побудованого іонізатору повітря свідчать про ефективність побудованого пристрою. Також даний дослід дозволяє визначити вимоги до його розміщення при застосуванні.