Image

Демонстраційна установка фігур Ліссажу на базі плати Arduino UNO

Навчальний заклад: Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області

Автор: Гуденко Єгор Володимирович

Відділення: Технічні науки

Секція: Електроніка та приладобудування

Область: Миколаївська

Опис:

Проект присвячено створеню двох програм для побудови фігур Ліссажу в двох різних програмних середовищах: Delphi та MathCAD; та розробці демонстраційної установки фігур Ліссажу на базі плати Arduino UNO для підвищення наочності матеріалу під час вивчення теми "Механічні коливання". Розроблені програмні засоби та установка, на відеороботи яких наведені посилання у роботі, можуть бути використані для демонстрації фігур Ліссажу, як результат додавання двох взаємно перпендикулярних коливань, в рамках вивчення шкільного курсу фізики та дисциплін у вищих навчальних закладах: «Коливання і хвилі», «Фізика. Оптика» .