Image

Розробка приладу для наочної демонстрації сили Лоренца

Навчальний заклад: Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка

Автор: Хмельницький Даніїл Олександрович

Відділення: Технічні науки

Секція: Електроніка та приладобудування

Область: Полтавська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено розробці приладу для наочної демонстрації сили Лоренца під час вивчення теми «Електродинаміка», так як в ній багато понять та величин, які просто важко уявити учням. Практичний прилад для наочної демонстрації міг би вирішити цю проблему та полегшити розуміння матеріалу. Нами представлено авторське бачення демонстраційного приладу з урахуванням специфіки наочного навчання. Запропонований прилад умовно складається з п’яти частин: газоразрядної трубки з генератором водню, системи катушок Гельмгольца, плати мікроконтролера Arduino Uno, блоків живлення газоразрядної трубки та катушок. Отже, в нашій роботі ми розглянули існуючі засоби візуалізації та визначення сили Лоренца. Проаналізували ефективність комплексного використання наочних засобів навчання фізики учнів старшої школи та студентів вузів. На основі аналізу визначили основні вимоги та, враховуючи їх, створили прилад для кращого сприйняття та засвоєння теми «Сила Лоренца» з розділу фізики «Електродинаміка». Покращено методи розробки лабораторних стендів для наглядної демонстрації фізичних явищ для вивчення відповідних дисциплін в навчальних закладах за рахунок реалізації програмного та апаратного забезпечення на платформі Arduino.