Image

Програмне забезпечення лабораторного дослідження «Визначення коефіцієнту динамічної в`язкості рідини»

Навчальний заклад: Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету»

Автор: Скрипниченко Аліна Володимирівна

Відділення: Технічні науки

Секція: Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Область: Запорізька

Опис:

Здійснили стислий теоретичний аналіз поняття «коефіцієнт динамічної в`язкості рідини». Розробили комп’ютерну симуляцію для моделювання експериментального дослідження щодо визначення коефіцієнту динамічної в`язкості рідини методом Стокса. Обробили експериментальні данні, які отримали на саморобній лабораторній установці, з використанням програмного середовища Exel. Для підтвердження роботи комп'ютерної симуляції, були введені отримані дані, і доведено, що комп'ютерна симуляція працює правильно та коректно. Запропонована нами комп'ютерна симуляція може бути використана при обробці інформації, обчисленнях та моделюванні нескладних фізичних процесів досліджень в’язкості рідини методом Стокса в умовах дистанційного навчання, а підготовлена лабораторна установка розширює спектр лабораторних досліджень для старшокласників профільних класів, студентів вищих навчальних закладів.