Image

Дослідження впливу мікроструктури на магнітні характеристики постійних магнітів, спечених зі сплаву Nd-Fe-B,C-Cu.

Навчальний заклад: Запорізький колегіум "Елінт" Запорізької міської ради Запорізької області

Автор: Середенко Кирило Артемович

Відділення: Технічні науки

Секція: Матеріалознавство

Область: Запорізька

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу залежності коерцитивної сили від легування та термообробки магнітожорсткого сплаву Nd-Fe-C. 1. Проаналізували наукові джерела, в яких описуються магнетизм, коерцитивна сила, магнітний гістерезис, легування компактів Nd-Fe-C, вплив термообробки і зовнішнього тиску на структуру та магнітні властивості литих магнітів. 2. Виготовили спечені компакти з швидко загартованих стрічок, які розміщували у власноруч розроблену та апробовану прес-форму. 3. За допомогою вібраційного магнітометра виміряно магнітні характеристики спечених компактів. Кількість перерізів на одиницю площі шукали за допомогою методу січних. 4. Останнім завданням дослідження був статистичний аналіз. У ході дослідження встановлено, що відпал спечених компактів без зовнішнього тиску практично завершує перитектоїдне перетворення, а також сприяє формуванню структури зі складною неферомагнітною фазою NdCu2 по границям фрагментів, яка перешкоджає отриманню доменів зворотньої намагніченості. Встановлено, що легування міддю, бором та спікання під зовнішнім тиском дає змогу підвищити магнітні характеристики вдвічі після відпалу.