Image

Одержання та оптичні властивості біонанокомплексів на основі напівпровідникових наночастинок і протеїнів

Навчальний заклад: Дрогобицький ліцей Дрогобицької міської ради Львівської області

Автор: Шаклеін Олег Тарасович

Відділення: Технічні науки

Секція: Матеріалознавство

Область: Львівська

Опис:

Робота присвячена вивченню впливу технологічних факторів на структуру оптичних спектрів наноструктур шаруватого магніторозчиненого дийодиду свинцю та їх біонанокомплексів із модельним протеїном типу сироваткового альбуміну крові людини. Під час досліджень нами було встановлено оптимальні термодинамічні параметри одержання колоїдних розчинів наночастинок шаруватих магніторозчинених напівпровідників та проведено вивчення взаємодії їх біонанокомплексів із модельним протеїном типу альбумін крові людини. Проведені дослідження спектрів фотолюмінесценції демонструють згасання інтенсивності фотолюмінесценції при зростанні вмісту альбуміну, що говорить про статичний механізм їх взаємодії. Встановлено межу денатурації альбуміну та оптимальні співвідношення концентрацій колоїдного розчину наночастинок та альбуміну крові людини для подальших досліджень взаємодії отриманих біонанокомплексів із біологічними об‘єктами. Отримані результати відкривають перспективи практичного використання наноструктур шаруватого магніторозчиненого дийодиду свинцю та їх біонанокомплексів із альбуміном крові людини в якості чутливих біосенсорів як при дослідженнях in-vitro, так і in-vivo