Image

Дослідження властивостей алюмінію як анодного матеріалу для хімічних джерел струму.

Навчальний заклад: Ліцей "Наукова зміна" міста Києва

Автор: Московець Артем Ігорович

Відділення: Технічні науки

Секція: Матеріалознавство

Область: м. Київ

Опис:

У цьому дослідженні була створена батарея з електрохімічним запасом енергії, яка складається з алюмінієвого аноду, та органічного катоду з вуглешерсті. Електролітом слугував 15% розчин Na2CO3, адже в ході декількох експериментів були доведені його переваги над іншими електролітами. Принцип дії полягає в окисненні алюмінію з 0 до +3. Лужний електроліт був обраний задля попередження осідання Al2O3 на алюмінієвій пластині з утворенням так званої "оксидної плівки", адже під час гідролізу Na2CO3 утворюється NaOH, який реагує з Al2O3 з утворенням комплексної сполуки Na3[Al(OH)6], яка осідає на дні. Найкращим результатом експериментів на одній комірці при 1200 Ом була сила струму 0.85 мА та напруга 0.8 В. З’єднавши паралельно 3 ряди, у кожному з яких послідовно з’єднано 9 комірок, була отримана сила струму 4 мА та напруга 3.8 В. Під час виконання експериментальної частини роботи була досягнута поставлена мета: електричні пристрої, що потребують невелику кількість електроенергії, працюють, живлячись від створеної батареї. В ході роботи була підтверджена надійність та простота роботи батареї за допомогою використання в експерименті навіть непереробленого сміття – алюмінієвої тари.