Image

Ультрамалообʼємне нанесення пестицидів з використанням агродронів

Навчальний заклад: Ладижинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Ладижинської міської ради Вінницької області

Автор: Кучерявий Роман Олегович

Відділення: Технічні науки

Секція: Науково-технічна творчість та винахідництво

Область: Вінницька

Опис:

Щорічні світові втрати продовольства від шкідливих організмів становлять близько 35%. Україна, як виробник продуктів харчування світового масштабу, потребує впровадження сучасних високоефективних технологій захисту рослин з урахуванням екологічних чинників. Робота присвячена підвищенню ефективності рослинницької галузі аграрного виробництва та екологічної безпеки при застосуванні живильно-захистних засобів шляхом розроблення і впровадження технології їх ультрамалооб’ємного внесення з кавітаційним диспергуванням, попереднім електрозарядом і захистом «факела» монодисперсного електроаерозолю шаром іонізованого повітря та використанні безпілотних літаючих апаратів, як засобів доставки активних речовин. Досліджено та експериментально підтверджено за допомогою розробленого і виготовленого обладнання позитивний ефект процесу попереднього нанесення крапельного шару з протилежним електричним зарядом та захисту «факелу» монодисперсного електроаерозолю шаром іонізованого повітря. Запропонована технологія дозволяє отримати значний агроекономічний ефект при суттєвому прирості урожаю і зменшенні питомих енергозатрат, мінімізує втрату активних речовин та підвищує рівномірність їх розподілу на поверхні насіння, що зменшує пестицидне навантаження. В роботі обґрунтовано доцільність застосування дистанційно керованих безпілотних літаючих апаратів з метою автоматизації процесу обробки значних площ та виключення негативного впливу висококонцентрованих засобів. Підготовлено патентну документацію, де підкреслено новизну запропонованих технологічних та конструктивних рішень.