Image

Комп'ютерне моделювання та розрахунок напружено-деформованого стану і динамічних характеристик опори лінії електропередач

Навчальний заклад: Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області

Автор: Міхрін Едуард Олександрович

Відділення: Технічні науки

Секція: Науково-технічна творчість та винахідництво

Область: Миколаївська

Опис:

В даній роботі було розглянуто будову основних видів опор ліній електропередач та їх призначення. В роботі описана методика розрахунку навантажень на опору ліній електропередач та на провід від обледеніння, вітру та зусиль, що діють на опору з боку проводів. Проведений розрахунок показав забезпечення стійкості конструкції вибраної геометрії при вибраних навантаженнях з коефіцієнтом 3,16, що говорить про те що стійкість конструкції забезпеченна.Запропонований чисельний метод та програмний засіб FEMAP дає можливість визначити резерви несучої здатності, з безумовним збереженням експлуатаційних якостей опори, дослідити конструктивну поведінки опори ЛЕП без значних затрат часу та коштів, а також розробити комп'ютерну модель нових опор.