Image

Ймовірнісний аналіз бінарної гри з однорідною системою ставок

Навчальний заклад: комунальний заклад "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради"

Автор: Шестаковська Яна Вікторівна

Відділення: Математика

Секція: Математика

Область: Кіровоградська

Опис:

Робота присвячена проблемі аналізу ігрових ситуацій ймовірнісного типу з дискретним бінарним розподілом виграшів. Акцент здійснюється на бінарну гру, з однорідною системою ставок та використання класичних ймовірнісних граничних теорем, зокрема закону великих чисел, центральної граничної теореми, нерівності Беррі-Ессеєна, яка уточнює асимптотику збіжності в класичній центральній граничній теоремі. На основі класичної центральної граничної теореми обраховано ефективний діапазон виграшів, в який з ймовірністю 0,95 попадають значення результату бінарної гри при 10000 спроб. Здійснено уточнення значень кінців ефективного діапазону виграшів на основі нерівності Беррі-Ессеєна. Крім теоретичного характеру робота має прикладну складову та практичну цінність, відповідні результати можуть бути використані в хеджуванні ризиків, прогнозуванні виграшів на фондових та валютних біржах.