Image

Властивості води під впливом звукових хвиль

Навчальний заклад: Липоводолинська спеціалізована школа I-III ступенів Липоводолинської селищної ради Сумської області

Автор: Фесун Анна Валеріївна

Відділення: Технічні науки

Секція: Технологічні процеси та перспективні технології

Область: Сумська

Опис:

Ми звернулися до проблеми поширення звуку у воді, адже дослідження цього явища може надати поштовх до розв’язання багатьох сучасних задач. Роботу присвячено знаходженню нових методів використання води в житті та науці. У роботі теоретично та експериментально розглянуто явище звукових хвиль, їх властивостей та поширення у воді. Досліджено залежність гучності звуку в залежності від середовища поширення. Простежено зміну температури середовища під дією звукових хвиль та здійснено висновки щодо теплового ефекту звуку. Створено хвилі Фарадея, описано всі розглянуті частоти та зміну їх властивостей. Експериментально доведено залежність швидкості звуку від довжини хвилі за допомогою бриж Фарадея. Показано збільшення швидкості перебігу дифузії під дією звуку. Також досліджено звукові хвилі в олії. Запропоновано нові методи використання поєднання звуку і води. Сподіваємося, що результати наших досліджень не тільки розширять межі знань з цього розділу знань, але вони також можуть бути використані для розробки нових приладів та створення нових теорій.