Image

Розробка алгоритму роботи рекуператора системи приточно-витяжної вентиляції для забезпечення максимального ККД та оптимального складу середовища

Навчальний заклад: Хмельницький ліцей № 17

Автор: Олександренко Ольга Вікторівна

Відділення: Технічні науки

Секція: Технологічні процеси та перспективні технології

Область: Хмельницька

Опис:

У роботі проаналізовано чинники створення мікроклімату в приміщеннях, конструкції рекуператорів та щляхи їх модернізації для забезпечення високої енергоефективності, вказано напрямки підвищення якості повітря приміщення зі зниженням рівня теплових втрат. За результатами аналізу конструкцій рекуператорів встановлено, що найбільш універсальним в експлуатації є пластинчатий рекуператор. Розроблено і виготовлено натурний зразок пластинчатого рекуператора та визначено оптимальні конструктивні характеристики з точки зору енергоефективності. Запропоновано встановити на рекуператор контролер для розширення його функціональності: сумістити режим рекуператорної вентиляції пиміщення з моніторингом якості та безпеки середовища. Розроблено алгоритм роботи рекуператора із забезпеченням максимальної енергоефективності та дотриманням норм вмісту шкідливих речовин та вологи в повітряному середовищі. Досліджено реалізацію алгоритму на дослідній моделі.