Image

Дослідження магнітом’яких матеріалів

Навчальний заклад: Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради

Автор: Полянський Богдан Вадимович

Відділення: Технічні науки

Секція: Технологічні процеси та перспективні технології

Область: Чернігівська

Опис:

Робота націлена на зменшення негативних факторів, пов’язаних з магнітними властивостями матеріалів, гарантування якості виробів, у конструкції яких є деталі з електротехнічної сталі. Актуальність теми визначається потребами виробництва. У процесі виготовлення багатьох виробів інколи виникає невідповідність магнітних властивостей деталей та вузлів виготовлених з електротехнічної сталі, що призводить до їх намагнічення, тобто до появи бракованих виробів – вони перегріваються. Були виконані наступні завдання дослідження: 1. Проведено і досліджено результати термічної обробки деталей сталі разом із зразками деталей, які виготовлені з того самого матеріалу і з тієї ж партії поставки, що і основні деталі; 2. Проаналізовано причини відхилення одержаних результатів дослідження зразків від вимог Держстандарту; 3. Зроблений аналіз позитивних результатів і пошук шляхів зменшення відсотку витрат на брак, усунення недоліків деталей електросталі.