Image

Рефлекторна V-подібна установка для підвищення ефективності сонячної батареї

Навчальний заклад: Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ", міста Києва

Автор: Лазарова Єлизавета Геннадіївна

Відділення: Технічні науки

Секція: Технологічні процеси та перспективні технології

Область: м. Київ

Опис:

У роботі аналізуються недоліки сучасних сонячних батарей, причини їхньої низької і непостійної ефективності та конструкції для її підвищення. Ця тема є актуальною, оскільки впливає на поширення альтернативних джерел енергії та збереження навколишнього середовища. Робота базується на дослідженнях, присвячених фотовольтичному ефекту та сонячним батареям і дослідженні ринку систем підвищення їхньої ефективності. Було створено унікальну конструкцію для підвищення ефективності фотопанелей – рефлекторну V-подібну установку. На розроблену корисну модель отримано патент (U 2020 04138). Експериментально доведено, що створена установка, яка складається з двосторонніх сонячних батарей, встановлених всередині V-подібної рефлекторної системи, дозволяє втричі збільшити ККД звичайної односторонньої фотопанелі, до 30%, зменшуючи термін окупності системи, і зекономити 70% площ, зайнятих сонячними електростанціями.