Image

Система зв'язку з розширенням спектру на базі логістичного рівняння

Навчальний заклад: Молодійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чагорської територіальної громади Чернівецької області

Автор: Лодба Олександр Андрійович

Відділення: Технічні науки

Секція: Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Область: Чернівецька

Опис:

У роботі запропоновано використовувати хаотичні послідовності утворені логістичною системою для кодування інформаційного сигналу в каналі зв'язку. Розроблено систему зв’язку із розширенням спектру на базі послідовностей генерованих логістичним рівнянням та реалізовано її робочий макет. Результати експериментального дослідження показали, що для обраної елементної бази схема забезпечує розширення спектру до 800 раз. Для підвищення завадостійкості розробленої системи використано фазову маніпуляцію хаотичного сигналу, що теоретично, при дії шуму в каналі зв'язку, дозволить отримати імовірність помилки приймання біта таку ж саму як для класичних систем з двійковою фазовою маніпуляцією. Отримані мною експериментальні результати корелюють із теоретичними, що свідчить про високий рівень проведених робіт.